WYDAWNICTWA


100 PYTAŃ BHP DLA MENEDŻERA

 

 • Niezbędy dla służby bhp oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • 100 pytań i odpowiedzi wraz z podstawami prawnymi
 • Słownik pojęć związanych z ochroną pracy
 • Wykaz 319 przepisów
 • Liczba stron: 248
 • Wydanie - 2016 r.

SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP

 

 • Materiał dydaktyczny opracowany zgodnie z programem szkolenia okresowego służby bhp
 • Przeznaczony dla pracowników służby bhp, pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
 • 166 strony
 • Wydanie - 2016 r.

PRACA I ZDROWIE  POLSKIE FORUM OCHRONY PRACY

 

 • Miesięcznik - na polskim rynku wydawniczym ukazuje się od 5 lat
 • Specjalistyczny magazyn poświęcony ochronie pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia medycyny pracy
 • Adresowany do pracodawców, pracowników służby bhp i wszystkich zainteresowanych aktualnymi informacjami nt. bhp 
 • www.pracaizdrowie.com.pl

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP
 

 • Broszura zawiera ramowe programy instruktażu ogólnego i stanowiskowego bhp, metodykę realizacji instruktaży oraz wzór dokumentowania szkolenia wstępnego
 • Liczba stron: 16

SŁOWNIK OCHRONY CZŁOWIEKA W ŚRODOWISKU PRACY

 

 

 • Zawiera 500 haseł, definicji, skrótowych informacji w zakresie bhp oraz ergonomii
 • Przeznaczony dla służby bhp, osób kierujących pracownikami, społecznych inspektorów pracy, komisji bhp oraz studentów
 • Liczba stron: 235

INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU PRACY Z KOMPUTEREM I DRUKARKĄ

 

 • Liczba stron: 16 

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I HIGIENA PRACY

NA TERENACH BUDOWY. Podręcznik szkoleniowy.

 

 • Zawiera 57 rysunków nt. prawidłowego zabezpieczenia poszczególnych rodzajów robót budowlanych
 • Przeznaczony jest dla kierowników, majstrów, brygadzistów i pracowników na st. robotniczych
 • Liczba stron: 106
 • LEKSYKON OCHRONY PRACY

 • Ponad 390 haseł
 • Ponad 300 stron
 • Zbiór norm zharmonizowanych oraz aktualnych przepisów dotyczących ochrony pracy
 • Wykaz aktualnej literatury