O FIRMIE


Ośrodek Edukacyjny „BHP DLA CIEBIE” prowadzi działalność od 22 lat.

Dzięki bogatemu doświadczeniu naszym Klientom zapewniamy profesjonalne wsparcie w zakresie bhp.

 

Oferujemy następujące usługi:

  • Szkolenia wstępne i okresowe bhp dla wszystkich grup stanowisk pracy
  • Szkolenia nt. zasad udzielania pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa          gazowego
  • Szkolenia dotyczące dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej (minimum sanitarne)
  • Opracowanie dokumentacji powypadkowej
  • Ocenę ryzyka zawodowego
  • Kompleksową obsługę firm w zakresie bhp
  • Instrukcje bhp

 

Ośrodek współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Urzędem Dozoru Technicznego, Państwową Strażą Pożarną oraz z wyższymi uczelniami.

 

Proponujemy Państwu konkurencyjne ceny usług.
Usługi świadczymy w siedzibie Ośrodka lub u Klienta. 

 

Szkolenia prowadzimy również w języku angielskim. 

In order to meet our Clients expectations we offer Occupational Health & Safety trainings in English. We have a team of professionals who have cooperated with foreign companies from various branches of business.

 

W listopadzie i grudniu wszyscy Klienci korzystający z usług naszego Ośrodka otrzymają kalendarz trójdzielny na rok 2020.

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

#bhpdlaciebie