WYDAWNICTWA


100 PYTAŃ BHP DLA MENEDŻERA

 

  • Niezbędy dla służby bhp oraz pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • 100 pytań i odpowiedzi wraz z podstawami prawnymi
  • Słownik pojęć związanych z ochroną pracy
  • Wykaz 319 przepisów
  • Liczba stron: 248
  • Wydanie - 2016 r.

SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP

 

  • Materiał dydaktyczny opracowany zgodnie z programem szkolenia okresowego służby bhp
  • Przeznaczony dla pracowników służby bhp, pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
  • 166 strony
  • Wydanie - 2016 r.

PRACA I ZDROWIE  POLSKIE FORUM OCHRONY PRACY

 

  • Miesięcznik - na polskim rynku wydawniczym ukazuje się od 5 lat
  • Specjalistyczny magazyn poświęcony ochronie pracy ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia medycyny pracy
  • Adresowany do pracodawców, pracowników służby bhp i wszystkich zainteresowanych aktualnymi informacjami nt. bhp 
  • www.pracaizdrowie.com.pl

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP
 

  • Broszura zawiera ramowe programy instruktażu ogólnego i stanowiskowego bhp, metodykę realizacji instruktaży oraz wzór dokumentowania szkolenia wstępnego
  • Liczba stron: 16

SŁOWNIK OCHRONY CZŁOWIEKA W ŚRODOWISKU PRACY

 

 

  • Zawiera 500 haseł, definicji, skrótowych informacji w zakresie bhp oraz ergonomii
  • Przeznaczony dla służby bhp, osób kierujących pracownikami, społecznych inspektorów pracy, komisji bhp oraz studentów
  • Liczba stron: 235

INSTRUKCJA BHP NA STANOWISKU PRACY Z KOMPUTEREM I DRUKARKĄ

 

  • Liczba stron: 16 

BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I HIGIENA PRACY

NA TERENACH BUDOWY. Podręcznik szkoleniowy.

 

  • Zawiera 57 rysunków nt. prawidłowego zabezpieczenia poszczególnych rodzajów robót budowlanych
  • Przeznaczony jest dla kierowników, majstrów, brygadzistów i pracowników na st. robotniczych
  • Liczba stron: 106
  • LEKSYKON OCHRONY PRACY

  • Ponad 390 haseł
  • Ponad 300 stron
  • Zbiór norm zharmonizowanych oraz aktualnych przepisów dotyczących ochrony pracy
  • Wykaz aktualnej literatury